Postantropocen Wetwang Slack

Människans tid på jorden ser ut att gå mot sitt slut när politiker och allsköns oligarker struntar i en hotande växthuskatastrof samtidigt som jordens resurser utarmas och sopbergen växer till lands och till sjöss. Efter den antropocena epoken väntar den postantropocena på ett jordklot där människan inte längre är en självklarhet utan bara en kort… Continue reading Postantropocen Wetwang Slack