A Deal with the Devil

Ett insektliknande skal på höga stålhjul rullar ut och dubblerar The Sheds yta för konstinstallationer och performances. Arkitekten Liz Diller menar att vi har ju ingen aning om vad konst är nästa decennium, så varför inte mitt på The High Line utmana kuratorer, konstnärer och publik med helt andra möjligheter än i ett traditionellt konstmuseum?… Continue reading A Deal with the Devil