journalistik&fotografi

Hall of Fragments, arkitekturbiennalens första verk innanför entréen till repslagarbanan vid Arsenale, Venedigs gamla varvsområde, är en interaktiv videoinstallation signerad David Rockwell, Casey Jones och Reed Kroloff.

Publicerad i Rekord Media, 2008

En arkitektur bortom det byggda?

Var finns visionerna i den samtida arkitekturen? Finns de verkligen i det byggda, eller ligger de gömda i skisser, modeller och hårddiskar? Den elfte upplagan av arkitekturbiennalen i Venedig samlar arkitekturens världselit till en diskussion om Architecture Beyond Building.

Allt hör ihop med allt. Vicente Guallarts variant av det intelligenta huset gör oss delaktiga i världen.

Venedig är i sig en tankeställare när arkitekturbiennalen avhålls för elfte gången i ordningen. Här finns inga bilar, här hörs bara människors steg eka mellan stenfasaderna, människors samtal, en och annan båt som tuffar förbi, gondoljärernas rop. Venedig är som en stor salong byggd och brukad enbart av människor. En perfekt scen.  Men idag är det en stad som saknar aktörer, enbart fylld av åskådare, turister som jagar från plats till plats, i hopp om ett skådespel som hela tiden håller sig undan. Men de som kommer till Venedig i hopp om att finna något annat än ett monument över staden som sådan, möter livet självt speglat i lagunens vatten, i de talande men ändå stumma husfasaderna.

Vad finns dolt i husen? Penezic och Rogina vänder ut och in på det intelligenta huset och exponerar allt.

Kersten Geers och David van Severen föredrar att experimentera med det byggda, och inte med teorier.

Adam Somlai-Fischer och Bengt Sjölén riggar upp mängder av speglar i en interaktiv vägg som förändras med varje rörelse.

Asymptotes Fluxus består av byggnadsdelar som har formats i en vindtunnel, dynamiska kroppar som frusits till statiska element.

START  •  CALIMERO  •  ARTIKELARKIV  •  TEXTS IN ENGLISH  • @  • ©