Arkitektur och design berör oss alla och är en viktig del av det offentliga samtalet. Och det handlar inte endast om estetik och kommers, för min del vill jag hämta idéer från hela världen tillsammans med inspiration från konst, sociologi, ekonomi, antropologi, ekologi, matematik, filosofi, allt för att ge nya perspektiv på vår samtid. Hur kan bosättningar på Mars ge rent vatten i Tanzania?  Hur förlikar vi vår tids virtuella och fysiska världar? Är svaret på klimathotet håriga skyskrapor och interaktiva miljöer, eller är det upplevelsedesign istället för fler prylar? Är framtidens arkitektur fler lådor eller fria datorgenererade former? Jag startade Calimero för mer än tjugo år sedan, just efter att jag kommit hem från en kort karriär som krögare i Perugia. Idag arbetar jag som arkitektur- och designkritiker för dags-, populär- och fackpress. Jag skriver också copy, kulturjournalistik, fotograferar samt föreläser och undervisar vid arkitekt- och designskolor.

Architecture and design touch on the big questions of life, it’s about much more than just aesthetics and commerce. My quest for new solutions to age old problems take me around the world to many of our times most acclaimed architects and designers. I started Calimero more than two decades ago, just back from Perugia where I had started a bar-restaurant together with some friends. Today I contribute as a critic, journalist, and photographer to newspapers, popular press, as well as specialized magazines in Sweden as well as abroad. I do also offer services like copy writing, exhibition curator, and lectures and teaching at architecture and design schools

journalistik&fotografi

Familj family

Uppdragsgivare working with


Svensk dagspress  Swedish daily press

  Dagens Nyheter

  Göteborgsposten

  Sydsvenskan


Radio

  Sveriges Radio P1


Svensk populärpress  Swedish popular press

  Sköna Hem

  Plaza Magazine

  Plaza Deco

  Fokus

  Rum


Svensk fackpress  Swedish specialist press

  Träinformation

  Fastighet & Bostadsrätt

  Planering Malmö


Web

  byggahus.se


Utländsk press  foreign magazines

   Azure

   l’architecture d’aujourd’hui


Utredningsuppdrag  consulting

  extern konsult för Rådet för arkitektur,

  design och formgivning under Kulturdep:t

  (2005-2006)


Copy writer

  Design House Stockholm

  Louis Vuitton

  Tower 151


Utställningar  exhibitions

  Lunds saknade byggnader  i samarbete

  med arkitektskolan vid LTH,

  Skissernas museum 2010


Föredrag och undervisning  lectures/teaching

  Arkitektskolan i Lund

     school of architecture, Lund

Industridesign, LTH

    Industrial design in Lund

HDK i Göteborg

     School of Design and Crafts, Gothenburg


Skrifter writings

  • Ideals of Urban Design, Malmö Stad 1997

  • Fabio Novembre, Birkhäuser/Frame 2001

  • Virtual Interiors Annual 2001

  • Gio Ponti, Italienska Kulturinstitutet 2003

Copy för katalog 2010, DesignHouseStockholm.

Ny uppdragsgivare new assignments

START  •  CALIMERO  •  ARTIKELARKIV  •  TEXTS IN ENGLISH  • @  • ©

Ur mitt cv From my cv


• Stringeruppdrag för FLT (Förenade Landsortstidningarna) Sevilla 1991, Rom 1993-1994. Stringer for FLT (news agency for Swedish Press) in Seville 1991, Rome 1993-1994.


• Frame, contributing editor 1998-2002.


• Area, medlem i redaktionsrådet 2000-2003, gästredaktör för Hela Malmö? (2001), tillsammans med Maria Hellström-Reimer samt New York - Naked City (2003), tillsammans med Maria och Jennifer Magnolfi. Area, guest editor of special issue on the housing exhibition Bo01 (2001) together with Maria Hellström-Reimer, as well as for New York - Naked City (2003) along with Maria and Jennifer Magnolfi.


• Inofficiell redaktör för Nordisk Interiör 2001-2008. Non officiall editor of Nordic Interior (2001-2008).


• Krögare Terrazza Grimana i Perugia 1985-1987. Founder and member of Terrazza Grimana, Perugia’s most popular bar and restaurant venue 1985-1987.


• Inofficiellt svenskt rekord i intervjuer med vår tids mest kända designers och arkitekter. Swedish record in number of interviews with our times most interesting designers and architects.

Leo Gullbring

St Gråbrödersgatan 4

222 22 Lund

0707 993355

+46 +707 993355

CV

CV