journalistik&fotografi

- Om vi lämnar arkitekturen ett ögonblick, så har ny kommunikationsteknik radikalt förändrat hela samhället. Helt och hållet nya kulturer har skapats, men de har ännu inte funnit en analog form som motsvarar det digitala uttrycket. Arkitekter borde fokusera mer på att skapa lätta, temporära, mer flexibla och interagerande rumsliga nätverk, än dagens stora och tunga monument.

Publicerad i Rekord Media, 2010

Lebbeus Woods bidrag The Fall i den franske filosofen Paul Virilios utställning Ce qui arrive  i Paris, 900 aluminiumstänger spretande från golv till tak, böjda, krökta, beskrivande en rörelse och samtidigt en fryst ögonblicksbild av fallet.

Lebbeus Woods förslag till ett nytt World Trade Center, ett dubbelt så högt torn som de gamla, utan slut, under ständig påbyggnad, likt New York självt ständigt förändrat.

Inte rädd för konflikter

START  •  CALIMERO  •  ARTIKELARKIV  •  TEXTS IN ENGLISH  • @  • ©