journalistik&fotografi

Arkitekturbiennalen i Venedig 2016


Hellre filmens än verklighetens arkitektur?

Erövra staden

START  •  CALIMERO  •  ARTIKELARKIV  •  TEXTS IN ENGLISH  • @  • ©

Duilio Forte

Fabio Novembre

Andreas Nilsson

Odile Decq

Cool stuff

Glasshouse

conversations

Street Art

Utopia

Återuppståndelsen


Brutalt uppvaknande


Moderator at Semcon Gothenburg, Design for Mobility, June 2016


Föreläsning om stadsbyggnad för Värmdö kommun, maj 2016:

- Idag talar vi om staden som fix och färdig, inte som en process. Vi försöker fånga stadens essens med nyord. Postmodernismen skrudade monofunktionella bostadsområden med lite färg och form under devisen ”stadsmässighet”. Sedan hette det den ”goda staden” när man försökte fånga något bortom bara bilden av stad. Sedan några årtionden är kodordet ”blandstad” (eller som i alltmer trafikinfartdrabbade Stockholm: ”promenadstad”)
Senaste föredragen


Funderingar kring dödens ritualer

Kristina Skantze, Konstfack 2016.